Ληξιαρχείο

Προϊστάμενος: Γκόλια Βασιλική

Ταχ. Δ/νσηΤοπάλη 12 – Δημητριάδος

Τηλέφωνο: 24210-21691

Φαξ: 24210-39439

E-Mail: v.golia@volos-city.gr

 

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα της υπηρεσίας του ληξιαρχείου διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής:

  • Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά των ληξιαρχικών πράξεων ή των σχετικών προς αυτές δημοσίων εγγράφων που υπάρχουν στο Ληξιαρχείο.
  • Εκδίδει τις άδειες των πολιτικών γάμων και κατ’ εξαίρεση των θρησκευτικών (π.χ. Χριστιανών Μαρτύρων Ιεχωβά, Ευαγγελικών κ.λ.π.), Ελλήνων και αλλοδαπών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και επιμελείται τη διενέργεια των πολιτικών γάμων.
  • Μεριμνά για τη θεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων και τηρεί αυτά υπεύθυνα.
  • Συντάσσει − καταχωρίζει στα οικεία βιβλία τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων (και βαπτίσεων), γάμων και θανάτων.
  • Συντάσσει − καταχωρίζει στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο, εκθέσεων βαπτίσεων − ονοματοθεσίας, διαζυγίων, μεταβολής θρησκεύματος, αναγνώρισης ή αποκήρυξης τέκνων κ.λ.π., εφόσον τα γεγονότα αυτά συνέβησαν στην περιφέρεια του ληξιαρχείου και δεν υπάρχει σ’ αυτό συντεταγμένη ληξιαρχική πράξη, στο περιθώριο της οποίας να καταχωρισθεί η μεταβολή.
  • Ανακοινώνει τις γεννήσεις, τις βαπτίσεις, τους γάμους, τους θανάτους και γενικά τις μεταβολές της προσωπικής κατάστασης φυσικών προσώπων, που γίνονται στην περιφέρεια του Ληξιαρχείου: α) προς την υπηρεσία μητρώων (Δημοτολογίου − Μητρώων Αρρένων) του Δήμου Βόλου και των Δημοτικών Ενοτήτων του, όταν τα παραπάνω γεγονότα αφορούν σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Δήμο Βόλου ή στα παιδιά τους και β) τους οικείους O.T.A., όταν τα γεγονότα αφορούν σε ετεροδημότες ή στα παιδιά τους.
  • Αποστέλλει αντίγραφα των συντασσομένων εκθέσεων, βαπτίσεων και εκθέσεων μεταβολής ή προσθήκης στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, προς τα ληξιαρχεία στα οποία έχουν συνταχθεί οι σχετικές ληξιαρχικές πράξεις.
  • Καταρτίζει, σύμφωνα με το νόμο «περί μητρώων αρρένων», ετήσιους πίνακες των γεννηθέντων στην περιφέρεια του Δήμου αρρένων τέκνων και διαβιβάζει τους πίνακες αυτούς προς τους δήμους και τις κοινότητες όπου έχουν τη μόνιμη κατοικία τους οι γονείς των γεννηθέντων τέκνων.

Για έκδοση εγγράφων από το Ληξιαρχείο, παρακαλούμε, επιλέξτε από τη διπλανή λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ