Ευρετήριο Προσωπικού Δήμου

Δήμος Βόλου
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ (Πλ.Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38001)
Τηλεφωνικό Κέντρο 24213-50100
Γραφείο Πρωτοκόλλου 24213-50149, 50- 196
Γραφείο Επικοινωνίας Πολιτών (λειτουργεί 09:00-13:00) 15242
Φωνητική Πύλη 24213-50226
Γραμματεία Δημάρχου 24213-50173,174, 122
Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 24213-50190
FAX 24213-50175
Ιδιαίτερος Γραμματέας 24213-50176
Γραμματεία Εκτελεστικής Επιτροπής 24213-50178
Γραφείο Τύπου 24213-50178
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ 24213-50131
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας (Τοπάλη-Γαλλίας Κτίριο Στρεφτάρη) 24210-35417 και 29576
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού  2421028517 ΕΣΩΤ. 4
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης ΣΕΣ 24210-97670
Αντιδήμαρχος Βόλου, Ν. Ιωνίας, Ν.Αγχιάλου, Αισωνίας, Αγριάς, Αρτέμιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού 24213-53100 Ν.Ιωνία
24213-53103 Γραμματεία
24213-53138 ΓΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ.
24210-91305
24283-50100, 1 Πορταριά
24213-53501 Ιωλκού
24280-99150 Mακρινίτσα
24283-50055 Αγριά
24280-86995 Αρτέμιδα
Αντιδήμαρχος Δημοτικών Κοιμητηρίων 24210-95720,1
Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αξιοποίησης Δημοτικής  Περιουσίας 24210-30930,40
Πρόεδρος Δ.Σ. 24213-50180
Γραφείο Δ.Σ. , Ο.Ε., Ε.Π.Ζ. 24213-50206-8, 295
Γραφείο Νομικού Συμβούλου 24213-50184
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  (Δημαρχείο Βόλου)
Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών   (Δημαρχείο Ν.Ιωνίας) 24213-53121
Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης    (Δημαρχείο Ν.Ιωνίας) 24213-53114, 124, 150, 153
Προϊσταμένη Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων  (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος) 24210-37513
Δημοτολόγιο και Μητρώο Αρρένων (ενημέρωση κοινού) (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος) 24210-25536
Ληξιαρχείο (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος) 24210-21691
Γραφείο Αλλοδαπών (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος) 24210-39828
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής 24213-50126
Τμήμα Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων 24213-50199 & 241
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων 24213-50108-15
Λογιστηρίου 24213-50137-40, 42, 50185
Μισθοδοσίας 24213-50117- 120
Ταμείου 24213-50154-61
Προμηθειών 24213-50101-6
Αδειών Καταστημάτων 24213-50116, 17, 18, 19, 20
Λαϊκών Αγορών 24210-97660
Τμήμα Αποθήκης 24213-53101, 24213-53154
Υπηρεσία Σφαγίων 24210-63825
24210-65335
Νεκροταφείου 24210-60240
24210-95720
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κτίριο ΣΠΙΡΕΡ  2ος όροφος (Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης, Τ.Κ. 38331)
Αντιδήμαρχος Δόμησης, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Υπηρεσιών 24210-94049
Διευθυντής 24210-94048, 97501
Πρωτόκολλο -Γραμματεία Τ.Υ. 24210-94020, 94022
Τμήμα Τεχνικής Διαχείρισης 24210-97501, 503,
Τμήμα Οδοποιίας
Προϊστάμενος 24210-94042
Γραμματεία 24210-94045
Υπάλληλοι Τμήματος 24210-94044, 46
Τμήμα Κτιρίων-Υπαίθριων χώρων
Προϊστάμενος 24210-94028
Υπάλληλοι Τμήματος 24210-94054 έως 60
Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Προϊστάμενος 24210-94181
Υπάλληλοι Τμήματος 24210-94180, 183, 189
Τμήμα Συντηρήσεων
Προϊστάμενος 24210-25614
Ξυλουργείο 24210-80344
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολικών Έργων 24210-64931
Γραφείο Φωτισμού-Σηματοδότησης 24210-64931
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  (Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης, Τ.Κ. 38331)
Αντιδήμαρχος Δόμησης, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Υπηρεσιών 24213-94049
Διευθυντής 24213-56821
Πρωτόκολλο 24213-56802
Γραμματεία 24213-56803
Γραφείο Εκδοσης Οικοδομικών Αδειών 24213-56816, 17,18
ΕΠΑΕ 24213-56833
Αυθαιρέτων 24213-56822 κ” 24
Αρχείο Πολεοδομίας 24213-56827, 28
Τμήμα Σχεδίου Πόλης
Γραφείο Πολεοδομικών Σχεδιασμών 24213-56832
Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης 24213-56830
Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
Προϊστάμενος 24213-56834
Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 24213-56834
Συνεργείο Κυκλοφοριακών Εργων 24210-62221
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Χατζηπέτρου 5, ΤΚ 38334)
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πολιτικής  Προστασίας 24213-53177,8
Διευθυντής 24213-53185
Γραμματεία 24213-53170, 1
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων 24213-53176
Συντήρησης Μηχανικών Μέσων 24213-53186
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  24213 – 53630, 53631,53632,
53623,53624, 53525, 53626, 53627
Αντιδήμαρχος  Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής

24210-50192

Εξυπηρέτηση – Αιτήματα Πολιτών 24213-53633
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  (Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης, Τ.Κ. 38331)
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 24213-56888
Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας 24213-56883,4,7
Τμήμα Περιβάλλοντος 24213-56891,2
Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας (Σωσιπάτρου και Βηθλεέμ – Ν.Ιωνία) 24213-53200, 2, 4, 5, 6, 8, 9
 24213-50128, 9
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διευθύντρια 2421097669
Τμήμα Τουρισμού 24210 30930 και 24210 30940
Τμήμα Εμπορίου 24210 97650, 24210 97665
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2421097667
Τμήμα Αλιείας 2421097668

 

 

ΚΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΕΠ πρώην Νομαρχίας

2ας Νοεμβρίου – Γάτσου

2421031435

ΚΕΠ Αγριάς Παπανδρέου – 28ης Οκτωβρίου 2428350530 & 2428091586
ΚΕΠ Αγχιάλου

Δημαρχείο Αγχιάλου

2428350335

ΚΕΠ Αισωνίας

Δημαρχείο Αισωνίας

2421353605 & 2421091349

ΚΕΠ Αρτέμιδας

Άνω Λεχώνια

2428350520 & 2428093279
ΚΕΠ Ιωλκού

Ιωλκός
Διεύθυνση: Δημαρχείο Ιωλκού

2421353520, 2421353522
fax 2421353503

ΚΕΠ Νέας Ιωνίας

Νικομηδείας 2

2421091315

ΚΕΠ Πορταριάς

Δημαρχείο Πορταριάς

2428350112 & 2428350113

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia