Οι χρήστες δεν μπορούν να εγγραφούν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα τους χρήστες.