Δημοτικά

ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1ο

7ο

Λ. Ειρήνης 134

24210-85728

24210-81219

2ο

8ο

Λ. Ειρήνης 134

24210-85729

24210-85729

3ο

15ο

Χρ. Σμύρνης 25

24210-85730

24210-85730

4ο

19ο

Θεσσαλίας 2

24210-85732

24210-85732

5ο

20ο

Μαιάνδρου 119

24210-85741

24210-85733

6ο

25ο

Ξηρόκαμπος

24210-85735

24210-85735

7ο

29ο

Μελισσάτικα

24210-85736

24210-85736

8ο

31ο

Κυρίλλου τέρμα

24210-85738

24210-85738

9ο

35ο

Χρ. Σμύρνης 25

24210-85739

24210-85739

10ο

37ο

Βενιζέλου Τέρμα

24210-85740

24210-85740

11ο

39ο

Μαιάνδρου 119

24210-85741

24210-85733

12ο

Γλαφυρών

Γλαφυρές

24280-73925

24280-73925

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1ο Ειδικό Σχολείο Βόλου
Βενιζέλου Τέρμα  24210-82413  24210-60991
Ειδικό Ίδρυμα Αγωγής  24210 -84882  -
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Βενιζέλου Τέρμα  24210-91285  24210-91285


 Edit Translation