Παρακαλώ μπορείτε να με ενημερώσετε για το αν υπάρχει αρμόδιο τμήμα για την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων (μπάζα)στη Δημ. ενότητα Νέας Ιώνίας.
Τι πρέπει να κάνω και το τηλέφωνο για να επικοινωνήσω.
Ευχαριστώ πολύ.
Αθανασία