Καλησπέρα σας

Θα ήθελα να ρωτήσω αν λειτουργεί Δημοτική Υπηρεσία συλλογής και αποκομιδής μπάζων, και αν ναι, πως θα μπορούσα να επικοινωνήσω με τους αρμόδιους;

Ευχαριστώ