Θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε για
τη διαδικασία ανάκτησης δεσμευμένων πινακίδων
Ι.Χ. από τη Δημοτική Αστυνομία