Θα ήθελα να μάθω που μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη δημοσιογράφου στο δήμο Βόλου.
Ευχαριστώ