Πολιτισμός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Ø ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

Πρόεδρος : Παυλίδου Κατερίνα (τηλ. : 2421 353607)

Ø ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ

Πρόεδρος : Λιάμας Γεώργιος (τηλ. : 24210 95580 / 6974331957)

Ø ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥ

Πρόεδρος : Γεωργαλούσης Χαράλαμπος

Ø ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Πρόεδρος : Μπαρόλας Ιωάννης

Ø ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Πρόεδρος : Κυριακόπουλος Μιχαήλ Edit Translation