Οργανισμοί/Σύλλογοι

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  Πρόεδρος : Παυλίδου Κατερίνα (τηλ. : 2421 353607)
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ
  Πρόεδρος : Λιάμας Γεώργιος (τηλ. : 24210 95580 / 6974331957)
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥ
  Πρόεδρος : Γεωργαλούσης Χαράλαμπος
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
  Πρόεδρος : Μπαρόλας Ιωάννης
 • ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
  Πρόεδρος : Κυριακόπουλος Μιχαήλ


 Edit Translation