Αρχείο κατηγορίας | Δημοτικά Σχολεία RSS ροή για αυτή την ενότητα

15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Δαβάκη τέρμα – Χρυσοχοϊδη Βόλος ΤΚ.38500 24210-72374  

14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Αθ. Διάκου 141 Βόλος ΤΚ.38333 24210-72369  

13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Παγασών-Αναλήψεως Βόλος ΤΚ. 38333 24210-72339

12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Κύπρου & Γ. Δήμου Βόλος ΤΚ.38221 24210-72368

11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Ροζού 65 Βόλος ΤΚ.38333 24210-39578

10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Κύπρου – Εθν. Αντίστασης Βόλος ΤΚ.38221 24210-72366

9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Λήμνου 21 Βόλος ΤΚ.38334 24210-39562

8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Γαλλίας – Γαμβέτα Βόλος ΤΚ. 38221 24210-39527

7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Ορμινίου 17 Βόλος ΤΚ. 38222 24210-54527

6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Γαλλίας – Γαμβέτα Βόλος ΤΚ.  38221 24210-39517