6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Γαλλίας – Γαμβέτα

Βόλος ΤΚ.  38221

24210-39517