10ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

10ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Μελισσάτικα

ΤΚ.38500

Τηλ:24210 85736