14ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

14ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Θράκης 92

ΤΚ.38445

Τηλ:24210 85747