ΜΠΑΛΛΑΣ (1*)

ΜΠΑΛΛΑΣ (1*)

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 12
Κλίνες: 24
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-92926
Χειμερινό Fax:
Οδός: Αποστόλου Λάμπη 6
Περιοχή: ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
Τ.Κ.: 373 00