ΔΡΥΑΝΟΥΒΑΙΝΑ

ΔΡΥΑΝΟΥΒΑΙΝΑ

κατ. Α
ΠΟΡΤΑΡΙΑ 370 11
tel.: 2428099238, 6972 019123, 6979 333492
Fax.:24280 99238
Email.:alekos@dryanoybaina.gr
Υπεύθυνος:Aλέκος & Ντίνα Ντουρμπαλή