ΣΤΕΛΛΑ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 16
Κλίνες: 32
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
E-mail: liak83@windowlive.com
Τηλέφωνα: 24210-88089
Fax: 24210-88610
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΑΛΥΚΕΣ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΒΟΛΟΥ
Τ.Κ.: 383 34