ΛΩΤΟΣ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 8
Κλίνες: 20
Περίοδος Λειτουργίας:
Τηλέφωνα: 24280-99922
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Τ.Κ.: 370 11