ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ B’ΤΑΞΗΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 7
Κλίνες: 17
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.triantafillies.gr
E-mail: info@triantafillies.gr
Τηλέφωνα: 24280-99641
Fax: 24280-99145
Υπεύθυνος: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11