ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΛΕΙΤΣΑ Β’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 13
Κλίνες: 25
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Υπεύθυνος:  Γ.ΚΛΕΙΤΣΑΣ
Τηλέφωνα: 24280-99418, 24210-33343
Fax: 24280-90173
Χειμερινό Τηλέφωνο: 24280-20143
Χειμερινό Fax: 24210-33343
Οδός:
Περιοχή: ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11