ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ Ν. & Σ.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ Ν. & Σ.

Νότια Πύλη Βόλος, Τ.Κ. 38334
Δήμος Βόλου, Νομός Μαγνησίας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://www.piop.gr/ecPage.asp?id=427&nt=18&lang=1

Τηλ.:  2421029844

Φαξ:  2421031160