Στεβάλια 3***

Στεβάλια 3***

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια:
Κλίνες:
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: Stevalia.gr
E-mail:
Τηλέφωνα: 24280-90199
Fax: 24280-99391
Χειμερινό Fax:
Υπεύθυνος: Α. ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗ
Οδός:
Περιοχή: Κατηχώρι ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11