Κάτω Λεχώνια

Κάτω Λεχώνια

Η παραλία που βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Λεχώνια είναι η πρώτη παραλία που συναντά κάποιος, ερχόμενος από το Βόλο, προς τις ανατολικές ακτές. Είναι μια πολύ οργανωμένη ακτή, με μπαράκια, καφέ και αρκετά σημεία διαμονής. Έχει συχνή συγκοινωνία με το Βόλο. Η παραλία έχει άμμο με ψιλό χαλίκι και αρκετά δέντρα, για φυσική σκιά