ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πολυμέρη 134
Τηλεφωνικό Κέντρο 24210.27.531 24210.39.225
24210.30.012 24210.30.108
24210.30.162
Πρόεδρος Δ.Σ. 24210.30.702
Οικονομικό Τμήμα 24210.34.700
Ταμείο 24210.30.177
Διαχείρηση Υλικών 24210.34.417
Τεχνική Υπηρεσία 24210.34.848
FAX 24210.36.870 24210.20.440
Υγειονομικές Υπηρεσίες 24210.39.593
Γραφείο Κίνησης 24210.39.533
Οικογεν. Προγρ. – ΤΕΣΤ ΠΑΠ. 24210.36.533