Γενική Κλινική «ΣΚΙΑΘΙΤΗ»

Ογλ 23
Τηλεφωνικό Κέντρο – Πληροφ. 24210.26.911 24210.26.33.990
24210.22.111