Εθνικό Στάδιο Βόλου

Σταδίου 1 – Τ.Κ. 38222
Τηλ.: 2421055364, fax 2421055494