ΚΟΛΕΝΤΗ ΧΑΡΗ

ΚΟΛΕΝΤΗ ΧΑΡΗ

κατ. Α

ΚΑΤΗΧΩΡΙ 370 11
tel.: 2428 0 99450
Υπεύθυνος: Κα Χ. Κολέντη