ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ

κατ. Α

ΠΟΡΤΑΡΙΑ 370 11
tel.: 2428 0 99236
Υπεύθυνος: Κα Φ. Κωνσταντίνου