ΠΑΝΣΕΛΟΙΝΟΣ

ΠΑΝΣΕΛΟΙΝΟΣ

Καφετέρια
ΚΑΤΗΧΩΡΙ 37011
Τηλ. 6977075535
Υπεύθυνος: Κος Κολέντης Παναγίωτης