Δρυάδες

Δρυάδες

Ξενοδοχείο «Δρυάδες»

Άγιος Λαυρέντιος

Τηλ. 24280 96110/96224

Φαξ. 2428096100

Κιν. 6937050473