17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Κ. Βάρναλη 4-Αγ. Παρασκευή

Βόλος ΤΚ.38500

24210-72371