20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Γαλλίας 88

Βόλος ΤΚ.38221

24210-39528