22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Κανάρη 21

Βόλος ΤΚ.38222

24210-39560