25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Βασάνη 69

Βόλος ΤΚ.38333

24210-39583