2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Ορφανοτροφείου 4

Βόλος ΤΚ.38333

24210-39595