1ο Γυμνάσιο Βόλου

1ο Γυμνάσιο Βόλου

Κύπρου 48

Βόλος ΤΚ.38221

24210-46209 ,FAX  24210-78119