2ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας

2ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας

Ξηριά  9

T.K. 38446

24210 60953

e-mail mail@2gym-n-ionias.mag.sch.gr