ΣΑΒ Σταθμός Αυτοκινήτων Βόλου

ΣΑΒ Σταθμός Αυτοκινήτων Βόλου παραπλεύρως ΚΤΕΛ Βόλου
Τηλ: 24210 33333
Ιστοσελίδα: http://www.parkingvolos.gr
0.80€ την ώρα από τις 07:00 π.μ. μέχρι τις 22:00 μ.μ. και 0.50 € την ώρα από τις 22:00 μ.μ.
μέχρι τις 07:00 π.μ. Το 24ωρο κοστίζει 14€. Η μηνιαία κάρτα κοστίζει 99€ .