3ο Δημοτικό Σχολείο Σέσκλου-Αισωνίας

3ο Δημοτικό Σχολείο Σέσκλου-Αισωνίας

Σέσκλο-Βόλος

Τ.Κ 38500

24210 95021