Αρχείο για 13 Ιουνίου 2019

Λακουβα

Υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη Λακουβα στη ρωμανου 8στη νέα Ιωνία πάνω από μαιανδρου δίπλα στο νεκροταφείο

Ύδρευση

Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Νέα Αγχίαλο με την ύδρευση που κόβεται συνεχώς κάθε 2 εβδομάδες για πολυ μεγάλα διαστήματα και είμαστε αγανακτισμένοι