Περιβάλλον & Πράσινο

Σε αυτή τη περιοχή μπορείτε να υποβάλετε αιτήματα για κοπή δέντρων ,ξεχορτάριασμα χωραφιών σε δημόσιους χώρους κ.τ.λ.. Αυτά θα προωθηθούν στην αρμόδια υπηρεσία για αξιολόγηση.Θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματος σας.

Επιπλέον έχετε την επιλογή να διαλέξετε το αίτημα σας να εμφανιστεί δημόσια έτσι ώστε και άλλοι δημότες να ξέρουν ότι έχει κατατεθεί τέτοιο αίτημα και να μπορεί να γίνει δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό.Τα αιτήματα σας όπως και τα αιτήματα άλλων δημοτών μπορείτε να τα δείτε εδώ.