Προτάσεις & Σχόλια

Σε αυτή τη περιοχή μπορείτε να υποβάλετε τα παράπονα σας.Αυτά μπορούν να προωθηθούν  στην αρμόδια υπηρεσία και να αξιολογηθούν.Θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματος σας.

Επιπλέον έχετε την επιλογή να διαλέξετε το αίτημα σας να εμφανιστεί δημόσια έτσι ώστε και άλλοι δημότες να ξέρουν ότι έχει κατατεθεί τέτοιο αίτημα και να μπορεί να γίνει δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό.Τα αιτήματα σας όπως και τα αιτήματα άλλων δημοτών μπορείτε να τα δείτε εδώ.