Δρόμοι & Σηματοδότηση

Σε αυτή τη περιοχή μπορείτε να υποβάλετε αιτήματα που αφορούν το οδικό δίκτυο (λακκούβες κ.τ.λ.).Αυτά θα προωθηθούν  στην αρμόδια υπηρεσία και θα αξιολογηθούν.Θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματος σας.

Επιπλέον έχετε την επιλογή να διαλέξετε το αίτημα σας να εμφανιστεί δημόσια έτσι ώστε και άλλοι δημότες να ξέρουν ότι έχει κατατεθεί τέτοιο αίτημα και να μπορεί να γίνει δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό.Τα αιτήματα σας όπως και τα αιτήματα άλλων δημοτών μπορείτε να τα δείτε εδώ.