Αρχείο για 8 Δεκεμβρίου 2019

Δημ. Αστυνομια

Στις 19/12/19 οι Δημοτικοί Αστυνόμοι Ι. Μνηματιδου και ο συνεργάτης της, σωστά έλεγξαν τον πεζόδρομο της Κουταρέλια. Αλλά η υπηρεσία σας, συνεχίζει να επιτρέπει την παράνομη κίνηση και στάθμευση δικύκλων σε ένα κομμάτι του πεζόδρομου. Σημειωτέο ότι τα μηχανάκια σταθμεύουν εφαπτόμενα της τζαμαρία του Γαλαξία παρεμποδίζοντας ακόμα και τη ράμπα των αναπήρων. Ανεξαρτήτως αν υπάρχει [...]