Δημοτικές Επιχειρήσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ  (πρώην Εταιρεία Άνω Λεχωνίων) συστήθηκε από το Δήμο Αρτέμιδος το 1997 για να αναλάβει και να αναπτύξει δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, τις οποίες δεν μπορούσε ο Δήμος να προωθήσει λόγω του νομικού καθεστώτος. Η επιχείρηση σήμερα βρίσκεται σε πορεία εξέλιξης και καλύπτει με επιτυχία τους στόχους τους οποίους αρχικά είχε θέσει. Η στελέχωση της επιχείρησης επιτελείται σταδιακά με την αξιοποίηση στελεχιακού δυναμικού της περιοχής. Κατ” αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους τομείς με αποτέλεσμα να συγκρατείται ο πληθυσμός, κυρίως των νέων, στις εστίες του. Edit Translation