ΚΑΠΗ

ΕΙΝΑΙ ΝΠΔΔ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 2005

 

ΣΚΟΠΟΣ

  1. Είναι η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών & κοινωνικών προβλημάτων ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα, αυτόνομα & ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
  2. Η συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα & η ανάπτυξη δράσεων για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

Μέλη του ΚΑΠΗ είναι κάτοικοι του Δήμου Αρτέμιδος καθώς και των Δ.Δ. του, ηλικίας 57 ετών & άνω.

Το ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ Αρτέμιδας διοικείται από πενταμελές  συμβούλιο (πρόεδρος και 4 μέλη).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΑΠΗ

Κοινωνική Εργασία στους ίδιους & στο Άμεσο Περιβάλλον τους

Α) Η κοινωνική λειτουργός συνεργάζεται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών, ατομικών ή οικογενειακών  προβλημάτων.
Β) Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του κέντρου. Έχει την διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του.

Γ) Συνεργάζεται με τη Διοίκηση του κέντρου & έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση & αξιοποίηση εθελοντών καθώς & την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας & άλλων παραϊατρικών επαγγελμάτων.
Δ) Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς.

Ε) Οργανώνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα τις διάφορες εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές, μορφωτικές και γενικά αντιμετωπίζει κάθε έκτακτο θέμα που αφορά τη λειτουργία του κέντρου

 

Οργανωμένη Ψυχαγωγία

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διοργανώνονται εκδρομές, επισκέψεις σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους κλπ.

Επιμόρφωση

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διοργανώνονται ομιλίες και διαλέξεις πάνω σε θέματα υγείας, κοινωνικά, λαογραφικά και γενικότερα θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία.

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την πρόεδρο κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα στα τηλ. 24280-93512 και 24280-93207. Edit Translation