Βοήθεια στο Σπίτι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3. του Άξονα και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων» του ΠΕΠ Θεσσαλίας, ο Δήμος Αρτέμιδος διεκδίκησε και πέτυχε την έγκριση του προγράμματος ύψους 182.479,82 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αποτελείται από τρία άτομα προσωπικό και έναν ψυχολόγο.

  • Ø Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Υλοποιείται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών.
  • Ø Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετουμένων με συχνότητα (καθημερινή, εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη) ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.
  • Ø Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σ ‘αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλειμμένοι και δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Στόχος είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
  • Ø Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες: κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς. Πλαισιώνεται δε και με εθελοντές.
  • Ø Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, τα νοσοκομεία και τις άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
  • Ø Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του Δήμου Αρτέμιδος.

Κάθε ενδιαφερόμενος ή μέλος του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντός του καθώς επίσης και όποιος επιθυμεί να συμμετέχει ως εθελοντής μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να υποβάλλει το αίτημά του στο Δήμο. Πληροφορίες παρέχονται και από την Γραμμή Ανθρωπιάς 197 του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας και το site του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (http://www.mohaw.gr/) καθώς επίσης και από την Κοινωνική Λειτουργό κα. Ευανθία Σταμάτη στα τηλέφωνα 24280-93207-93249-93512 από 08.00 έως 09.00 κάθε πρωί. Edit Translation