Σχολεία

Νηπιαγωγία
ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΓ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ.
Κοιν. Μακρινίτσας Νηπ. Μακρινίτσας 1/θ Μακρινίτσα 37011 24280 99623
Δημοτικά
Κοιν. Μακρινίτσας Δ.Σ. Μακρινίτσας 2/θ Μακρινίτσα 37011 24280 99623


 Edit Translation