Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 24280 99140,99150
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 24280 99505
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 24280 90010,69040
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ [ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ] 24280 99149
Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 24280 99669
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ 24210 40588
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 24280 99171 Edit Translation