Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως  Βόλος

ΤΚ. 383 34

τηλ: 24210 74010

fax:24210 74050

E-mail: g-mie@mie.uth.gr

http://www.mie.uth.gr/